Βασίλης Πατεμτζής


Βασίλης Πατεμτζής
Last login: October 26 at 1:19pmVasilis_Patemtzis
This user account status is Approved
ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ by A.F.Studies

2

Conventions

0

Έτη προϋπηρεσίας

0

Στοιχεία
Βασίλης
Πατεμτζής
Άνδρας
Εκπαίδευση
8, 9
Περιοχές Εργασίας