Βάσια -Ανδριανή Λάζαρη


Βάσια -Ανδριανή Λάζαρη
Last login: July 14 at 10:36pmvasia_lazari
This user account status is Approved
ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ by A.F.Studies

2

Conventions

0

Έτη προϋπηρεσίας

3

Στοιχεία
Βάσια -Ανδριανή
Λάζαρη
Τ.Ε.Φ.Α.Α. Δ.Π.Θ.
Γυναίκα
Εκπαίδευση
8, 9
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής
2019
Περιοχές Εργασίας