Αναστάσιος Βουλγαρίδης


Αναστάσιος Βουλγαρίδης
Last login: September 23 at 11:47pmTassVlg
Πρωταθλητής στίβου (πανελληνικονίκης 400μ). Συνιδιοκτήτης Γυμναστηρίου Έξις στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
This user account status is Approved
ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ by A.F.Studies

1

Conventions

0

Έτη προϋπηρεσίας

4

Στοιχεία
Αναστάσιος
Βουλγαρίδης
Άνδρας
Εκπαίδευση
1
2018
PERSONAL TRAINING by Μ. ΒΡΑΧΑΜΗΣ & Ν. ΒΑΡΔΑΒΑΣ - Topic: Concepts on Strength & Hypertrophy
CROSS & FUNCTIONAL by Μ. Βραχάμης - Topic : Building Cross Metabolic Programs
Περιοχές Εργασίας
Δήμος Καβάλας (Καβάλας)