Χαράλαμπος Μπόλης


Χαράλαμπος Μπόλης
Last login: February 02 at 5:02pmcharalampos-bolis
This user account status is Approved
ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ by A.F.Studies

1

Conventions

1

Έτη προϋπηρεσίας

8

Στοιχεία
Χαράλαμπος
Μπόλης
MSc Sports Medicinne
Άνδρας
28 years old
Εκπαίδευση
1
Τμήμα Φυσικοθεραπείας
2014
19th FITNESS CONVENTION
Περιοχές Εργασίας
Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας (Πειραιώς)
Κέντρο Αθήνας, Νότιος Τομέας Αθήνας, Δυτικός Τομέας Αθήνας