Όροι Χρήσης & Cookies


1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της παρούσης είναι ο καθορισμός όρων και προϋποθέσεων βάσει των οποίων η εταιρεία , θα παρέχει στον συνδρομητή πρόσβαση στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.afprofessionals.gr

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια ισχύος της παρούσης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και συμφωνείται για αόριστο χρόνο, υπό την επιφύλαξη Ειδικών όρων χρονικής διάρκειας.

3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα ιστοσελίδα www.afprofessionals.gr (ο «Ιστότοπος») ανήκει σε και διαχειρίζεται από ή εκ μέρους της A.F. Studies και νόμιμα εκπροσωπείται από τη (ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΑΥΡΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.)

4. ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ

Όλο το περιεχόμενο που εμφανίζεται ή παρουσιάζεται στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των λογοτύπων, εικονιδίων, εμπορικών σημάτων, κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών, εικόνων, κινούμενων εικόνων, ήχου, εικονογραφήσεων και λογισμικού (“Περιεχόμενο”), ανήκει στην A.F. Studies και νομιμά εκπροσωπείται από τη (ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΑΥΡΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.) τα πνευματικά δικαιώματα σε όλο το Περιεχόμενο είναι και παραμένουν ιδιοκτησία της A.F. Studies.

Απαγορεύεται τροποποιήσει οποιοδήποτε υλικού και δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, διανομή, μετάδοση, προβολή, εκτέλεση, αναπαραγωγή, δημοσίευση, αδειοδότηση, δημιουργία παράγωγων έργων, μεταφορά ή πώληση οποιουδήποτε Περιεχομένου. Δεν μπορείτε να επαναχρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε περιεχόμενο χωρίς πρώτα να λάβετε έγκριση από την A.F. Studies . Για τους σκοπούς των παρόντων όρων, απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε τέτοιου Περιεχομένου σε οποιοδήποτε άλλη Ιστοσελίδα ή περιβάλλον δικτύου υπολογιστών. Δεν επιτρέπεται αφαίρεση οποιαδήποτε πνευματικού δικαιώματος, εμπορικού σήματος ή άλλες πληροφορίες ιδιοκτησίας από το Περιεχόμενο που βρίσκεται στον Ιστότοπο.

5. ΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ / ΧΡΗΣΤΗ – ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Ο «Επισκέπτης / Χρήστης» , «Εγγεγραμμένο Μέλος» των σελίδων και των υπηρεσιών της «Ιστοσελίδας» αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην «Ιστοσελίδα» από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

α. Ρητά αναφέρεται οτι (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.afprofessionals.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών κλπ. (εφεξής περιεχόμενο), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, της www.afprofessionals.gr και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα www.afprofessionals.gr διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα αναφορικά με το περιεχόμενο και τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού.

β. H χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας δεν συνεπάγεται την παροχή και μεταβίβαση δικαιωμάτων ή αδειών χρήσης υπηρεσιών της ιστοσελίδας, εξαιρουμένου του περιορισμένου δικαιώματος χρήσης της Υπηρεσίας.
Για στοιχεία περιεχομένου της ιστοσελίδας που παρέχονται και μεταφορτώνονται (download) τοπικά σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) από τον επισκέπτη / Χρήστη, η «Εταιρία» παραχωρεί δικαίωμα μόνο για «ΑΥΣΤΗΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ» και δεν προβαίνει στην παραχώρηση οιουδήποτε άλλου δικαιώματος.

γ. Μετά την αποδοχή των όρων χρήσης, επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και η αναπαραγωγή του, ολική ή μερική, απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

δ. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

7. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η «Ιστοσελίδα» συλλέγει προσωπικά δεδομένα όταν ο «Επισκέπτης / Χρήστης» εγγράφεται στις υπηρεσίες του.
Αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων (Ν. 2472/1997) καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Για τον λόγο αυτό:

α. Η «A.F. Studies» λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια των «Επισκεπτών / Χρηστών» και «Εγγεγραμμένων Μελών». Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία και τις συναλλαγές των «Εγγεγραμμένων Μελών», είναι ασφαλείς και απόρρητες. Ευαίσθητα δεδομένα όπως «Κωδικοί Ασφαλείας» (passwords) κλπ, κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

β. Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των «Επισκεπτών / Χρηστών» και «Εγγεγραμμένων Μελών» που συλλέγει η «Ιστοσελίδα» κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του δικτυακού τόπου της «Ιστοσελίδας». Η παρούσα σύμβαση δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των «Επισκεπτών / Χρηστών» και «Εγγεγραμμένων Μελών» της «Ιστοσελίδας» και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία της «A.F. Studies».

γ. Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η «Εταιρείας» δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο «Επισκέπτης / Χρήστης» και «Εγγεγραμμένο Μέλος» των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της «Ιστοσελίδας» στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

δ. Κατά την εγγραφή του «Επισκέπτη / Χρήστη» στην «Ιστοσελίδα» οι ζητούμενες πληροφορίες είναι οι εξής : Όνομα (Υποχρεωτικό), Επίθετο, Ψευδώνυμο, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), Φύλο, Γενέθλια, T.K., Διεύθυνση, Τηλέφωνο.

ε. Η «Ιστοσελίδα» χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των «Επισκεπτών / Χρηστών» και «Εγγεγραμμένων Μελών» για τους γενικούς λόγους:

  • την ενημερωτική υποστήριξη των χρηστών του και την επιλογή του περιεχομένου που τους προσφέρει, ούτως ώστε να είναι συναφές με τις γενικές τους προτιμήσεις.
  • την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των χρηστών του σχετικά με τις υπηρεσίες που διατίθενται από και μέσω της «Ιστοσελίδας».

ζ. Η «Ιστοσελίδα» δεσμεύεται να μην προβεί σε δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των «Εγγεγραμμένων Μελών» της «Ιστοσελίδας» σε κανένα τρίτο φορέα. Η «Ιστοσελίδα» μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των «Εγγεγραμμένων Μελών» της σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν:

  • Έχει τη ρητή συγκατάθεση των «Εγγεγραμμένων Μελών» της για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων.
  • Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με την «Ιστοσελίδα» καθίσταται αναγκαία .
  • Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

8. ΠΟΛΙΤΙΚΗ για τα Ηλεκτρονικά Μπισκότα (Cookies)

α. Η «A.F. Studies» τηρεί αυστηρή πολιτική για την προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών της «Ιστοσελίδας». Με το παρόν σημείωμα σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιούμε ηλεκτρονικά μπισκότα, κάθε φορά που επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας.

β. Τι είναι τα Ηλεκτρονικά Μπισκότα (Cookie);
Tα ηλεκτρονικά μπισκότα είναι σύντομα κείμενα κώδικα λογισμικού, που αποστέλλονται προς αποθήκευση από τον διαδικτυακό εξυπηρετητή (“server”) της Επιχείρησής μας στον τερματικό σας εξοπλισμό με βασική τους λειτουργία την επικοινωνία σε εμάς δεδομένων του φυλλομετρητή σας (“browser”). Ανάλογα με την διάρκειά τους τα cookies είναι είτε «προσωρινά» (session cookies) ή «έμμονα» (persistent cookies).Τα «προσωρινά cookies» είναι cookies που απαλείφονται αυτομάτως όταν κλείνετε τον φυλλομετρητή σας, ενώ τα «έμμονα cookies» παραμένουν αποθηκευμένα στον τερματικό σας εξοπλισμό μέχρι τη συμπλήρωση του προκαθορισμένου χρόνου ισχύος τους.

9. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της «Ιστοσελίδας», καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της «A.F. Studies» και του «Επισκέπτη / Χρήστη» , Εγγεγραμμένου Μέλους» , «Συνδρομητή» των σελίδων και υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της «Ιστοσελίδας» και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Ρητά συμφωνείται ότι για κάθε διαφορά που θα προκύπτει στο μέλλον από την εφαρμογή της παρούσας εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνων.

© Copyright A.F. Studies, 2017